Taryfa za wodę i ścieki

Data informacji: 30.05.2018 07:29
 Spółdzielnia Kółek Rolniczych informuje , że z dniem 06.06.2018r wchodzą w życie nowe taryfy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Szczegóły można uzyskać w zakładce Taryfa.