Ogłoszenie

Data informacji: 02.04.2020 11:03
        W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce , oraz z uwagi na rezyko związane z zakażeniem wirusem Covid-19 , w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców i pracowników, Spółdzielnia Kółek Rolniczych od 01.04.2020r. do odwołania nie będzie prowadzić odczytu wodomierzy. Rachunki za zużytą wodę i kanalizację będą wystawiane szacunkowo i dostarczne odbiorcom do skrzynek pocztowych. Faktury szacunkowe nie będą korygowane, a ewentualne rozbieżności między obciążeniem szacunkowym a stanem faktycznym zostaną wyrównane przy następnym odczycie .

     Prosimy o regulowanie należności w terminie oraz w miarę możliwości dokonywania płatności na konto Spółdzielni lub bezgotówkowo w kasie .