Ogłoszenie

Data informacji: 18.05.2021 07:15
 Spłółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowitem informuję, że od dnia 17.05.2021 punkt przyjmowania ścieków z oczyszczalni przydomowych został uruchomiony. Usługę można zgłaszać pod numerami telefonicznymi Spółdzielni.