Ogłoszenie

Data informacji: 07.06.2021 12:25
 Spółdzielnia Kółek Rolniczych informuje, że z dniem 07.06.2021r. na podstawie Art.24f punkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wchodzą w życie nowe stawki opłat taryfowych na lata 2021-2024.  Z nowymi stawkami można się zapoznać w zakładce taryfy, bądź na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.