Ogłoszenie

Data informacji: 20.03.2023 10:57
 Informujemy, że z dniem 22.03.2023r zostają wprowadzone nowe stawki opłat za wodę i ścieki oraz opłat abonamentowych. Nowe stawki zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzja PO.RZT.70.102.2022/D/KI.

Z nowymi stawkami można się zapoznać w zakładce taryfa .