O firmie

 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowitem istnieje od 1 lipca 1973 roku.

Rozpoczynając  swoją działalność Spółdzielnię tworzyło 19 Kółek Rolniczych i 21 Kół Gospodyń Wiejskich. Aktualnie w skład naszej Spółdzielni wchodzi 8 Kółek Rolniczych i 10 Kół Gospodyń Wiejskich , których  przedstawiciele są pełnomocnikami  na Walne Zgromadzenie Spółdzielni  jak również przedstawicielami w Radzie Nadzorczej SKR.

Kółka rolnicze to społeczno- gospodarcze organizacje chłopskie działające w celu zwiększenia i doskonalenia produkcji rolnej, które były i są oparte na wzajemnej dobrowolnej pomocy i współpracy.
Kółka rolnicze  miały być formą przebudowy wsi i realizacją zasady wspólnego gospodarowania. Jednak wraz z upływem lat  charakter działalności organizacji kółkowej zaczął się zmieniać. Nadszedł okres wprowadzania nowej formy gospodarowania na wsi, nastąpiła integracja – Kółka Rolnicze stworzyły w swoich rejonach działania Międzykółkowe Bazy Maszynowe .


W  latach 1970 – 1971  nastąpiło ogólne poszerzenie funkcji spółdzielczości,  położono szczególny nacisk na wyzwalanie inicjatywy lepszego wykorzystywania przez spółdzielnie  możliwości gospodarczych  i społecznych  oraz umacnianie  roli  samorządu spółdzielczego  jako formy zarządzania  i  kontroli społecznej. W wyniku  wszystkich nowych uchwał i zarządzeń na terenie  powiatu  Słupeckiego  zaczęły powstawać  Spółdzielnie Kółek Rolniczych.

 
Zebranie założycielskie Spółdzielni w Ostrowitem odbyło się 11 czerwca 1973r. Dnia 1 lipca tego samego roku Spółdzielnia oficjalnie rozpoczęła swoją działalność . Kolejno włączono do Spółdzielni  obiekty , sprzęt i pracowników MBM –ów. Po przejęciu tych wszystkich Zakładów i sprzętu, rozpoczęliśmy pracę  mając na stanie sprzęt w ilości: 21 ciągników, 20 przyczep ,kombajn zbożowy Vistula.  W kolejnych latach nastąpił dynamiczny rozwój Spółdzielni – odnowiono  maszyny i zaczęto inwestować w zakup nowego, specjalistycznego sprzętu rolniczego. W 1995 roku Spółdzielnia nawiązała współpracę z Urzędem Gminy Ostrowite w zakresie  obsługi sieci wodociągowej, a w 2003 roku współpraca poszerzyła się również o obsługę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.


Obecnie  Spółdzielnia dysponuje następującym sprzętem: 

5 bizonów zbożowych, 2 prasy zwijające, 2 kosiarki samobieżne , 6 ciągników,  5 przyczep ,2 kosiarki rotacyjne, koparko-ładowarkę CASE,mini koparkę Kubota, 3 wozy asenizacyjne 2x6m3 ,1x10m3,  3 samochody osobowo-ciężarowe oraz sprzęt do prac polowych pługi,talerzówki, agregat ścierniskowy itp.


Aktualnie spóldzielnia zatrudnia 14 osób a nasza działalność  skupia się na świadczeniu usług rolniczych,warsztatowych oraz obsłudze sieci wodno –kanalizacyjnej w tym 3 stacji uzdatniania wody ,163km sieci wodociągowej, 59km przyłączy , oczyszczalni ścieków, 10 przepompowni,21,3km kolektorów sanitarnych , 6,1km kolektorów tłocznych , 8,8km przykanalików.

Władze spóldzielni:
1.Walne zgromadzenie
2.Rada Nadzorcza
3 Zarząd

Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Pan Jacek Piguła, a pracami Spółdzielni kieruje Zarząd w składzie:

Marek Nowak - Prezes

Agnieszka Umerle  - członek zarządu