Ocena jakości wody


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2016 r.
Typ: pdf Rozmiar: 1.34 Mb

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia - Czerwiec 2017 r.
Typ: pdf Rozmiar: 1.15 Mb

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia - Grudzień 2017 r.
Typ: pdf Rozmiar: 1.25 Mb

Ocena jakości wody marzec 2018 suw Giewartów Holendry
Typ: pdf Rozmiar: 0.89 Mb

Ocena jakości wody marzec 2018 suw Kąpiel
Typ: pdf Rozmiar: 0.84 Mb

Ocena jakości wody październik 2018
Typ: pdf Rozmiar: 1.45 Mb

Ocena jakości wody czerwiec 2019
Typ: pdf Rozmiar: 2.93 Mb

Ocena jakości wody listopad 2019
Typ: pdf Rozmiar: 1.49 Mb

Ocena jakości wody maj 2020
Typ: pdf Rozmiar: 1.37 Mb

Ocena jakości wody maj 2020
Typ: pdf Rozmiar: 1.4 Mb

Ocena jakości wody wrzesień 2020
Typ: pdf Rozmiar: 0.67 Mb

Ocena jakości wody wrzesień 2020
Typ: pdf Rozmiar: 0.67 Mb

Ocena jakości wody wrzesień 2020
Typ: pdf Rozmiar: 0.66 Mb

Ocena jakości wody maj 2021
Wodociąg Kąpiel
Typ: pdf Rozmiar: 1.32 Mb

Ocena jakości wody maj 2021
Wodociąg Giewartów Holendry
Typ: pdf Rozmiar: 1.33 Mb

Ocena jakości wody październik 2021
Wodociąg Kąpiel
Typ: pdf Rozmiar: 0.66 Mb

Ocena jakości wody październik 2021
Wodociąg Giewartów Hol.
Typ: pdf Rozmiar: 0.65 Mb

Ocena jakości wody kwiecień 2022
Wodociąg Kąpiel
Typ: pdf Rozmiar: 0.72 Mb

Ocena jakości wody kwiecień 2022
Wodociąg Kąpiel
Typ: pdf Rozmiar: 0.58 Mb

Ocena jakości wody kwiecień 2022
Wodociąg Giewartów Holendry
Typ: pdf Rozmiar: 0.71 Mb

Ocena jakości wody kwiecień 2022
Wodociąg Giewartów Holendry
Typ: pdf Rozmiar: 0.55 Mb

Ocena jakości wody listopad 2022
Typ: pdf Rozmiar: 1.64 Mb

Ocena jakości wody maj 2023
Wodociąg Kąpiel
Typ: pdf Rozmiar: 1.31 Mb

Ocena jakości wody maj 2023
Wodociąg Giewartów Holendry
Typ: pdf Rozmiar: 1.31 Mb

Ocena jakości wody październik 2023
Typ: pdf Rozmiar: 0.68 Mb

Ocena jakości wody październik 2023
Wodociąg Giewartów Holendry
Typ: pdf Rozmiar: 0.78 Mb

Ocena jakości wody maj 2024
Wodociąg Kąpiel
Typ: pdf Rozmiar: 0.63 Mb

Ocena jakości wody maj 2024
Wodociąg Kąpiel
Typ: pdf Rozmiar: 1.12 Mb

Ocena jakości wody maj 2024
Wodociąg Kąpiel
Typ: pdf Rozmiar: 0.82 Mb

Ocena jakości wody maj 2024
Wodociąg Giewartów Holendry
Typ: pdf Rozmiar: 0.66 Mb

Ocena jakości wody maj 2024
Wodociąg Giewartów Holendry
Typ: pdf Rozmiar: 1.11 Mb

Ocena jakości wody maj 2024
Wodociąg Giewartów Holendry
Typ: pdf Rozmiar: 0.93 Mb


 fff

Dokumenty

Wnioski i dokumenty do pobrania


Umowa opróżnianie szamba
Typ: pdf Rozmiar: 0.07 Mb

Klauzula informacyjna RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
Typ: pdf Rozmiar: 0.08 Mb

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Typ: pdf Rozmiar: 0.06 Mb

Wniosek o rozwiązanie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Typ: pdf Rozmiar: 0.04 Mb

Wniosek o wydanie warunków techniczno-projektowych
Typ: pdf Rozmiar: 0.04 Mb

Wniosek o odbiór przyłącza
Typ: pdf Rozmiar: 0.03 Mb

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Typ: pdf Rozmiar: 19.01 Mb

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowite
Typ: pdf Rozmiar: 7.03 Mb

Schemat montażu podlicznika
Typ: pdf Rozmiar: 0.25 Mb

Wniosek o odbiór podlicznika
Typ: pdf Rozmiar: 0.09 Mb

Zasady montażu podlicznika
Typ: pdf Rozmiar: 0.05 Mb