Ocena jakości wody


Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2016 r.
Typ: pdf Rozmiar: 1.34 Mb

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia - Czerwiec 2017 r.
Typ: pdf Rozmiar: 1.15 Mb

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia - Grudzień 2017 r.
Typ: pdf Rozmiar: 1.25 Mb

Ocena jakości wody marzec 2018 suw Giewartów Holendry
Typ: pdf Rozmiar: 0.89 Mb

Ocena jakości wody marzec 2018 suw Kąpiel
Typ: pdf Rozmiar: 0.84 Mb

Ocena jakości wody październik 2018
Typ: pdf Rozmiar: 1.45 Mb

Ocena jakości wody czerwiec 2019
Typ: pdf Rozmiar: 2.93 Mb


 fff

Dokumenty

Wnioski i dokumenty do pobrania


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowite
Typ: pdf Rozmiar: 7.03 Mb

Klauzula informacyjna RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
Typ: pdf Rozmiar: 0.08 Mb

Wniosek o rozwiązanie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Typ: pdf Rozmiar: 0.04 Mb

Wniosek o wydanie warunków techniczno-projektowych
Typ: pdf Rozmiar: 0.04 Mb

Wniosek o ustalenie lokalizacji podlicznika wody zużytej bezpowrotnie
Typ: pdf Rozmiar: 0.07 Mb

Wniosek o odbiór przyłącza
Typ: pdf Rozmiar: 0.03 Mb

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Typ: pdf Rozmiar: 19.01 Mb

Wniosek o zawarcie umowy
Typ: pdf Rozmiar: 0.06 Mb